JVT-työt

Asiantunteva JVT-alan yritys hoitaa jälkivahinkojen torjunnan A:sta Ö–:hön. Työt vaihtelevat palojälkien raivauksesta, väliaikaisten suojausten rakentamisesta, sammutusvesien poistosta aina huonekalujen ja kalusteiden kosteusvaurioiden ehkäisyyn.

Varsinaisten JVT-ensitoimien jälkeen jäsenyrityksemme hoitavat muun muassa palojälkien puhdistuksia, kuivausta, hajunpoistoa, rakenteiden ja sisustuksen uusimista aina maalaustöihin asti.

Varsinkin teollisuuspalojen yhteydessä esim. tilojen lämpimänä pitäminen tai varasähkön saaminen voi säästää mittaviltakin jäätymis- ym. lisävahingoilta. Useat jäsenyrityksemme tarjoavat esimerkiksi 400-500 kW:n tehoisia lämmityspuhaltimia, joilla isojakin tiloja pystytään pitämään myös pakkasilla plussan puolella.

Varasähkön toimittaminen voi olla kriittistä esim. karjatiloilla, kasvihuoneissa kylmään vuodenaikaan sekä tietyissä teollisuuskohteissa. Osalla jäsenyrityksistämme on käytössään varasähkön tuotantoon soveltuvia tehokkaita generaattoreita, jotka on helppo kuljettaa vahinkopaikalle.