Rakennuksissa tapahtuvien vesivahinkojen hoitaminen on monellakin tavalla haastavaa ja vaatii

erityistä ammattitaitoa kaikilta vahinkohankkeiden osapuolilta. Vahingon koko voi vaihdella pienestä

paikallisesta vuodosta koko rakennusta koskevaan suurvahinkoon. Rakenteissa voi olla myös valmiina

erinäisiä vahinkoon liittymättömiä vaurioita ja rakenteita on voitu toteuttaa suunnitelmista poikkeavina.

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden liitto ry sekä Finanssiala ry kokosivat työryhmän laatimaan ajankohtaisen

ohjeistuksen vahinkoalalle. Ohjeen on kirjoittanut Vahanen Rakennusfysiikka Oy ja hankkeen ohjausryhmässä

on ollut edustajia lukuisilta asiantuntijatahoilta.

 

Ohjeessa käsitellään vesivahinkojen lisäksi viemäri­vahingot, palovahingot, suurvahingot sekä vahingot

rakentamisen aikana. Pääpaino on kuitenkin luku­määrällisesti yleisimpien, eli mittakaavaltaan pienten

vesivahinkojen käsittelyssä. Ohje pyrkii käsittelemään kaikenkokoisia vahinkoja siten, että vahingon jälkeen

on mahdollisimman selvää mitä vahinko on aiheuttanut ja miten vahingon aiheut­tamat vauriot korjataan,

huomioiden alkuperäinen rakennustapa sekä rakenteiden kunto vahinkohetkellä. Ohjeen tarkoituksena on

myös edesauttaa vahingon korvattavuuden arviointia.

 

Ohje on tarkoitettu sekä tilaajille että vahinkojen kartoittajille, korjausten suunnittelijoille ja toteuttajille.

Ohjees­sa on hyödyllistä tietoa myös vahingon kärsineelle, kiin­teistön omistajille sekä vakuutusyhtiöiden

edustajille.