Kosteudenmittaajat

Ammattinimikkeet

Kosteudenmittaus on vaativaa ammattityötä, jota suorittavien henkilöiden tulee olla asianmukaisesti koulutettuja. Koulutusten lisäksi kosteudenmittaajien on suoritettava vaativa tentti ja annettava muutakin näyttöä osaamisestaan, ennenkuin heille voidaan myöntää alalla käytettävä ammattinimike, koulutussuunnasta riippuen:

 

Henkilösertifioitu kosteudenmittaaja

VTT:n Rakenteiden kosteudenmittaajien henkilösertifiointikoulutuksessa perehdytetään koulutettavat arvioimaan mittaustulosten avulla rakennuksen lämpö- ja kosteusteknisiä olosuhteita sekä niiden merkitystä rakennuksen ja rakenteiden toimivuuden kannalta. He ohjaavat uudis- ja korjausrakennustyömaiden kosteudenhallintaa sekä määrittelevät oikeat kosteusolosuhteet eri pinnoitteiden asentamiseksi.

 

 

PKM-kosteudenmittaaja

PKM-tutkinnon suorittaneet kosteudenmittaajat toteavat erilaisten vuotovahinkotapauksien ja kosteusvaurioiden yhteydessä rakennuksen kostuneiden alueiden laajuuden ja rakenteiden liiallisen kosteuden syyt, raportoivat niistä asiakkaalle ja hänen vakuutusyhtiölleen, sekä tekevät esityksen vaadittavista ja riittävistä jatkotoimenpiteistä.

 

Näiltä sivuilta löydät vaadittavat koulutukset ja opinnäytteet suorittaneitten henkilöiden yhteystiedot.

Valvonta

Pätevöityneiden kosteudenmittaajien koulutusta ja toimintaa valvoo vakuutusyhtiöiden ja alalla toimivien yritysten muodostama PKM-valvontaryhmä.

PKM- pätevöityneitten kosteudenmittaajien yhteystiedot löydät täältä: PKM

Henkilösertifioitujen kosteudenmittaajien koulutusta ja sertifiointia valvoo VTT Expert Services Oy

Yhteystiedot löydät täältä: Henkilösertifioidut

Koulutus

Kosteudenmittaajien koulutusta tarjoavat:

Amiedu (Pätevöitynyt kosteudenmittaaja PKM -koulutus), https://koulutushaku.amiedu.fi/Koulutushaku à Rakentaminen ja LVI à  Pätevyys ja sertifikaatti

Amiedu (Rakentamisen sertifikaatti – Rakenteiden kosteudenmittaaja), https://koulutushaku.amiedu.fi/Koulutushaku à Rakentaminen ja LVI à  Pätevyys ja sertifikaatti

Rateko (henkilösertifiointi), koulutusaikatauluun tästä:

Kaksoispätevyys

Koulutetun kosteudenmittaajan on mahdollista hankkia myös ns. kaksoispätevyys.

Kaksoispätevyyden voi saavuttaa vain lisäkoulutuksen avulla. Tietoja lisäkoulutuksista saa pyydettäessä koulutuksia tarjoavilta tahoilta.

Asiaa koskeva lehdistötiedote tästä:

Yritykset

Kosteudenmittausta tarjoavat yritykset, joiden toimintaa Vahinkoalan Auktorisointiryhmä valvoo löydät täältä: